• تماس با ما : 09134353119 | 03133367903

سبد خرید

همه دسته بندی ها

Showing all 8 results

بست کمربندی ۱۰ سانت

0 از 5
0امتیاز
۱۲,۰۰۰ تومان

بست کمربندی ۱۰ سانت

0 از 5
0امتیاز
۱۲,۰۰۰ تومان
بست کمربندی 10 سانت بست های کمربندی نوعی نگه دارنده اند که برای خوشه کردن سیم ها یا کابل های الکتریکی طراحی شده اند.

بست کمربندی ۲۰ سانت

0 از 5
0امتیاز
۲۰,۰۰۰ تومان

بست کمربندی ۲۰ سانت

0 از 5
0امتیاز
۲۰,۰۰۰ تومان
بست کمربندی 20 سانت بست های کمربندی نوعی نگه دارنده اند که برای خوشه کردن سیم ها یا کابل های الکتریکی طراحی شده اند.

بست کمربندی ۲۰ سانت مشکی

0 از 5
0امتیاز
۲۰,۰۰۰ تومان

بست کمربندی ۲۰ سانت مشکی

0 از 5
0امتیاز
۲۰,۰۰۰ تومان
بست کمربندی ۲۰ سانت مشکی بست های کمربندی نوعی نگه دارنده اند که برای خوشه کردن سیم ها یا کابل های الکتریکی طراحی شده اند. با توجه به اقتصادی بودن و امکان استفاده راحت و سریع از بست ها جهت...

بست کمربندی ۲۵ سانت

0 از 5
0امتیاز
۴۲,۰۰۰ تومان

بست کمربندی ۲۵ سانت

0 از 5
0امتیاز
۴۲,۰۰۰ تومان
بست کمربندی 25 سانت بست های کمربندی نوعی نگه دارنده اند که برای خوشه کردن سیم ها یا کابل های الکتریکی طراحی شده اند.

بست کمربندی ۳۰ سانت

0 از 5
0امتیاز
۴۹,۰۰۰ تومان

بست کمربندی ۳۰ سانت

0 از 5
0امتیاز
۴۹,۰۰۰ تومان
بست کمربندی 30 سانت بست های کمربندی نوعی نگه دارنده اند که برای خوشه کردن سیم ها یا کابل های الکتریکی طراحی شده اند.

بست کمربندی ۳۷ سانت

0 از 5
0امتیاز
۸۰,۰۰۰ تومان

بست کمربندی ۳۷ سانت

0 از 5
0امتیاز
۸۰,۰۰۰ تومان
بست کمربندی 37 سانت بست های کمربندی نوعی نگه دارنده اند که برای خوشه کردن سیم ها یا کابل های الکتریکی طراحی شده اند.

بست کمربندی ۴۳ سانت

0 از 5
0امتیاز
۱۱۰,۰۰۰ تومان

بست کمربندی ۴۳ سانت

0 از 5
0امتیاز
۱۱۰,۰۰۰ تومان
بست کمربندی 43 سانت بست های کمربندی نوعی نگه دارنده اند که برای خوشه کردن سیم ها یا کابل های الکتریکی طراحی شده اند.

بست کمربندی ۵۰ سانت

0 از 5
0امتیاز
۱۷۰,۰۰۰ تومان

بست کمربندی ۵۰ سانت

0 از 5
0امتیاز
۱۷۰,۰۰۰ تومان
بست کمربندی ۵۰ سانت بست های کمربندی نوعی نگه دارنده اند که برای خوشه کردن سیم ها یا کابل های الکتریکی طراحی شده اند. با توجه به اقتصادی بودن و امکان استفاده راحت و سریع از بست ها جهت بستن...
درحال بارگذاری ...