سبد خرید

همه دسته بندی ها

چسب های سنگ

نمایش 4 نتیحه

چسب سنگ بیتا

0 از 5
0امتیاز

چسب سنگ بیتا

0 از 5
0امتیاز
چسب سنگ بیتا یک چسب دوجزئی بر پایه پلی استر میباشد که جهت چسباندن کلیه قطعات سنگی در صنایع، منازل و ساختمان سازی و نماکاری مورد استفاده قرار میگیرد.

چسب سنگ جلاسنج ربعی

0 از 5
0امتیاز
۱۲,۴۰۰ تومان

چسب سنگ جلاسنج ربعی

0 از 5
0امتیاز
۱۲,۴۰۰ تومان
چسب سنگ جلاسنج ربعی یک چسب دوجزئی بر پایه پلی استر میباشد که جهت چسباندن کلیه قطعات سنگی در صنایع، منازل و ساختمان سازی و نماکاری مورد استفاده قرار میگیرد.

چسب سنگ جلاسنج کیلو

0 از 5
0امتیاز
۳۶,۰۰۰ تومان

چسب سنگ جلاسنج کیلو

0 از 5
0امتیاز
۳۶,۰۰۰ تومان
چسب سنگ جلاسنج کیلو یک چسب دوجزئی بر پایه پلی استر میباشد که جهت چسباندن کلیه قطعات سنگی در صنایع، منازل و ساختمان سازی و نماکاری مورد استفاده قرار میگیرد.

چسب سنگ میکا کیلو

0 از 5
0امتیاز
۳۳,۰۰۰ تومان

چسب سنگ میکا کیلو

0 از 5
0امتیاز
۳۳,۰۰۰ تومان
چسب سنگ میکا کیلو یک چسب دوجزئی بر پایه پلی استر میباشد که جهت چسباندن کلیه قطعات سنگی در صنایع، منازل و ساختمان سازی و نماکاری مورد استفاده قرار میگیرد
درحال بارگذاری ...