سبد خرید

همه دسته بندی ها

ذر حال نمایش 1–9 از 10 نتیجه

بست کمربندی ۱۰ سانت

0 از 5
0امتیاز
۱۱,۰۰۰ تومان

بست کمربندی ۱۰ سانت

0 از 5
0امتیاز
۱۱,۰۰۰ تومان
بست کمربندی 10 سانت بست های کمربندی نوعی نگه دارنده اند که برای خوشه کردن سیم ها یا کابل های الکتریکی طراحی شده اند.

بست کمربندی ۲۰ سانت

0 از 5
0امتیاز
۳۵,۰۰۰ تومان

بست کمربندی ۲۰ سانت

0 از 5
0امتیاز
۳۵,۰۰۰ تومان
بست کمربندی 20 سانت بست های کمربندی نوعی نگه دارنده اند که برای خوشه کردن سیم ها یا کابل های الکتریکی طراحی شده اند.

بست کمربندی ۲۰ سانت مشکی

0 از 5
0امتیاز
۱۹,۵۰۰ تومان

بست کمربندی ۲۰ سانت مشکی

0 از 5
0امتیاز
۱۹,۵۰۰ تومان
بست کمربندی ۲۰ سانت مشکی بست های کمربندی نوعی نگه دارنده اند که برای خوشه کردن سیم ها یا کابل های الکتریکی طراحی شده اند. با توجه به اقتصادی بودن و امکان استفاده راحت و سریع از بست ها جهت...

بست کمربندی ۲۵ سانت

0 از 5
0امتیاز
۵۵,۰۰۰ تومان

بست کمربندی ۲۵ سانت

0 از 5
0امتیاز
۵۵,۰۰۰ تومان
بست کمربندی 25 سانت بست های کمربندی نوعی نگه دارنده اند که برای خوشه کردن سیم ها یا کابل های الکتریکی طراحی شده اند.

بست کمربندی ۳۰ سانت

0 از 5
0امتیاز
۶۰,۰۰۰ تومان

بست کمربندی ۳۰ سانت

0 از 5
0امتیاز
۶۰,۰۰۰ تومان
بست کمربندی 30 سانت بست های کمربندی نوعی نگه دارنده اند که برای خوشه کردن سیم ها یا کابل های الکتریکی طراحی شده اند.

بست کمربندی ۳۷ سانت

0 از 5
0امتیاز
۷۴,۰۰۰ تومان

بست کمربندی ۳۷ سانت

0 از 5
0امتیاز
۷۴,۰۰۰ تومان
بست کمربندی 37 سانت بست های کمربندی نوعی نگه دارنده اند که برای خوشه کردن سیم ها یا کابل های الکتریکی طراحی شده اند.

بست کمربندی ۴۳ سانت

0 از 5
0امتیاز
۹۶,۰۰۰ تومان

بست کمربندی ۴۳ سانت

0 از 5
0امتیاز
۹۶,۰۰۰ تومان
بست کمربندی 43 سانت بست های کمربندی نوعی نگه دارنده اند که برای خوشه کردن سیم ها یا کابل های الکتریکی طراحی شده اند.

بست کمربندی ۵۰ سانت

0 از 5
0امتیاز
۱۴۰,۰۰۰ تومان

بست کمربندی ۵۰ سانت

0 از 5
0امتیاز
۱۴۰,۰۰۰ تومان
بست کمربندی ۵۰ سانت بست های کمربندی نوعی نگه دارنده اند که برای خوشه کردن سیم ها یا کابل های الکتریکی طراحی شده اند. با توجه به اقتصادی بودن و امکان استفاده راحت و سریع از بست ها جهت بستن...

پایه بست کمربندی بزرگ

0 از 5
0امتیاز
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پایه بست کمربندی بزرگ

0 از 5
0امتیاز
۱۱۰,۰۰۰ تومان
پایه بست کمربندی بزرگ پایه بست کمربندی بزرگ جهت استوار نگاه داشتن دسته های سیم و کابل سبک وزن که از طریق بست کمربندی به یکدیگر خوشه شده اند به هر سطی (دیوار، کف، یا سقف مورد نظر) استفاده می...
درحال بارگذاری ...