سبد خرید

همه دسته بندی ها

نمایش 8 نتیحه

بست کمربندی ۱۰ سانت

0 از 5
0امتیاز
۸,۵۰۰ تومان

بست کمربندی ۱۰ سانت

0 از 5
0امتیاز
۸,۵۰۰ تومان
بست کمربندی 10 سانت بست های کمربندی نوعی نگه دارنده اند که برای خوشه کردن سیم ها یا کابل های الکتریکی طراحی شده اند.

بست کمربندی ۲۰ سانت

0 از 5
0امتیاز
۱۶,۵۰۰ تومان

بست کمربندی ۲۰ سانت

0 از 5
0امتیاز
۱۶,۵۰۰ تومان
بست کمربندی 20 سانت بست های کمربندی نوعی نگه دارنده اند که برای خوشه کردن سیم ها یا کابل های الکتریکی طراحی شده اند.

بست کمربندی ۲۰ سانت مشکی

0 از 5
0امتیاز
۱۶,۵۰۰ تومان

بست کمربندی ۲۰ سانت مشکی

0 از 5
0امتیاز
۱۶,۵۰۰ تومان
بست کمربندی ۲۰ سانت مشکی بست های کمربندی نوعی نگه دارنده اند که برای خوشه کردن سیم ها یا کابل های الکتریکی طراحی شده اند. با توجه به اقتصادی بودن و امکان استفاده راحت و سریع از بست ها جهت...

بست کمربندی ۲۵ سانت

0 از 5
0امتیاز
۳۳,۰۰۰ تومان

بست کمربندی ۲۵ سانت

0 از 5
0امتیاز
۳۳,۰۰۰ تومان
بست کمربندی 25 سانت بست های کمربندی نوعی نگه دارنده اند که برای خوشه کردن سیم ها یا کابل های الکتریکی طراحی شده اند.

بست کمربندی ۳۰ سانت

0 از 5
0امتیاز
۳۵,۰۰۰ تومان

بست کمربندی ۳۰ سانت

0 از 5
0امتیاز
۳۵,۰۰۰ تومان
بست کمربندی 30 سانت بست های کمربندی نوعی نگه دارنده اند که برای خوشه کردن سیم ها یا کابل های الکتریکی طراحی شده اند.

بست کمربندی ۳۷ سانت

0 از 5
0امتیاز
۵۶,۰۰۰ تومان

بست کمربندی ۳۷ سانت

0 از 5
0امتیاز
۵۶,۰۰۰ تومان
بست کمربندی 37 سانت بست های کمربندی نوعی نگه دارنده اند که برای خوشه کردن سیم ها یا کابل های الکتریکی طراحی شده اند.

بست کمربندی ۴۳ سانت

0 از 5
0امتیاز
۸۲,۰۰۰ تومان

بست کمربندی ۴۳ سانت

0 از 5
0امتیاز
۸۲,۰۰۰ تومان
بست کمربندی 43 سانت بست های کمربندی نوعی نگه دارنده اند که برای خوشه کردن سیم ها یا کابل های الکتریکی طراحی شده اند.

بست کمربندی ۵۰ سانت

0 از 5
0امتیاز
۱۲۵,۰۰۰ تومان

بست کمربندی ۵۰ سانت

0 از 5
0امتیاز
۱۲۵,۰۰۰ تومان
بست کمربندی ۵۰ سانت بست های کمربندی نوعی نگه دارنده اند که برای خوشه کردن سیم ها یا کابل های الکتریکی طراحی شده اند. با توجه به اقتصادی بودن و امکان استفاده راحت و سریع از بست ها جهت بستن...
درحال بارگذاری ...